Istilah-istilah Agama Islam


1. Akhlak
    Tingkah laku yang dilakukan secara sadar.

2. Akhlak Mahmudah
    Akhlak yang terpuji.

3. Akhlak Madzmumah
    Akhlak yang tercela.

4. Najis
    Benda yang kotor.

5. Sunah
    Hukum islam yang berarti apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa.

6. Makruh
    Hukum islam yang berarti apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.

7. Muallaf
    Sebutan untuk seseorang yang baru memeluk agama islam.

0 comments:

Banned racist comments.